Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Archiwalia klasztorne w zasobie Archiwum Bydgoskiego

Na spuściznę archiwalną klasztorów przechowywaną w Archiwum Bydgoskim składa się 528 dokumentów 23 klasztorów. Do najliczniejszych należą dokumenty w zespołach klasztorów cystersów w Koronowie (223) i norbertanek w Strzelnie (160).
Na wystawie zaprezentowanych zostanie 20 wybranych dokumentów.
Najstarszym dokumentem przechowywanym w zasobie Archiwum jest dokument papieża Aleksandra III z 1179 r. wydany dla klasztoru benedyktynów w Mogilnie. Drugie miejsce w tej kolejności zajmuje dokument papieża Celestyna III z 1193 r. na rzecz klasztoru norbertanek w Strzelnie.
Większość dokumentów została sporządzona na pergaminie, tj. wyprawionej skórze koźlej, jagnięcej lub cielęcej. Na pergaminie sporządzono zwłaszcza najstarsze dokumenty. Materiałem pisarskim dla młodszych dokumentów stał się tzw. papier czerpany, który powstawał przez formowanie i odsączenie pulpy roślinnej na sicie. Powszechnie stosowanym środkiem uwierzytelniania była pieczęć wystawcy.

Artykuły

Przejdź do - Augustianie w Chojnicach i Łobżenicy [1360] 1623-1808

Augustianie w Chojnicach i Łobżenicy [1360] 1623-1808

8 lutego 2016

Augustianie, męski zakon klerycki, habitowy. Jedno z najstarszych chrześcijańskich zgromadzeń zakonnych. Jego początki sięgają ok. 430 r. W 1303 r. papież  Bonifacy VIII zmienił jego status z pustelniczego na żebraczy. Głównym celem augustianów była działalność duszpasterska i misyjna, praca naukowa w dziedzinie teologii. Do Polski augustianów sprowadził w 1343 r. Kazimierz Wielki.

Czytaj więcej o: Augustianie w Chojnicach i Łobżenicy [1360] 1623-1808
Przejdź do - Benedyktyni w Mogilnie [1179] 1520-1833

Benedyktyni w Mogilnie [1179] 1520-1833

8 lutego 2016

Benedyktyni, zgromadzenie zakonne założone w 529 r. W swojej regule mnisi kładli nacisk na modlitwę oraz pracę umysłową i fizyczną. Przyczynili się do rozwoju budownictwa sakralnego, piśmiennictwa (przepisywanie ksiąg), rzemiosła artystycznego (iluminiatorstwo) oraz szpitali. Do Polski dotarli w XI w.

Czytaj więcej o: Benedyktyni w Mogilnie [1179] 1520-1833
Przejdź do - Cystersi w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1232-1847

Cystersi w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1232-1847

8 lutego 2016

Cystersi, zakon mniszy założony w 1098 r. we Francji. Początkowo cystersów obowiązywała surowa asceza, wprowadzili proste pożywienie, znacznie uprościli liturgię, a także zrezygnowali z wszelkich beneficjów i monopoli feudalnych, podejmując pracę na roli. W XIII w. odeszli od ścisłej reguły ubóstwa, przyjmując liczne nadania ziemskie z ludnością zależną. Rozwinęli rolnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, hodowlę owiec i zwierząt pociągowych. Do Polski cystersi przybyli w XII w., kładąc podwaliny pod polskie chrześcijaństwo i polską kulturę. 

Czytaj więcej o: Cystersi w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1232-1847
Przejdź do - Karmelici w Bydgoszczy, Kcyni i Markowicach 1399-1834

Karmelici w Bydgoszczy, Kcyni i Markowicach 1399-1834

8 lutego 2016

Karmelici - Zakon powstał w połowie XII w. Zgodnie z regułą postępowania, opracowaną w 1209 r., członkowie żyli pod władzą wybranego spośród siebie przełożonego w posłuszeństwie, ubóstwie, czystości, surowym poście i milczeniu. W 1245 r. na kapitule generalnej potwierdzono profil maryjny zakonu. Bullą Innocentego IV z 1247 r. zakon został uznany za żebrzący, wskutek czego zakonnicy podejmowali studia i działalność apostolską przy swoich klasztorach. W Polsce pojawili się w 1390 r. w Krakowie sprowadzeni przez Jadwigę z Czech. W drugiej połowie XVI w. nastąpił podział, zatwierdzony w 1593 r. przez Klemensa VIII, na dwie gałęzie: karmelitów trzewiczkowych i posiadających surowszą regułę karmelitów bosych.

Czytaj więcej o: Karmelici w Bydgoszczy, Kcyni i Markowicach 1399-1834
Przejdź do - Klaryski w Bydgoszczy [1481] 1615-1839

Klaryski w Bydgoszczy [1481] 1615-1839

8 lutego 2016

Klaryski, franciszkański żeński zakon kontemplacyjny został założony w 1212 r. przez św. Franciszka i św. Klarę w Asyżu. Regułę zakonu zatwierdził ostatecznie w 1263 r. papież  Urban IV. W Polsce klaryski pojawiły się w 1255 r. Najstarsze opactwa powstały w Zawichoście, Starym Sączu, Gnieźnie i miały oparcie w członkach dynastii panującej.

Czytaj więcej o: Klaryski w Bydgoszczy [1481] 1615-1839
Przejdź do - Norbertanki w Strzelnie, pow. Mogilno 1193-1836

Norbertanki w Strzelnie, pow. Mogilno 1193-1836

8 lutego 2016

Norbertanki (Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Regularnych Zakonu Premonstratensów),  katolicki żeński zakon kontemplacyjny założony w 1120 r. Propaguje kult maryjny oraz kult Eucharystii. Do Polski sprowadzony w 1162 r.

Czytaj więcej o: Norbertanki w Strzelnie, pow. Mogilno 1193-1836

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-08
Data publikacji:2016-02-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Klapka
Liczba odwiedzin:7361